Vi navigerar och vägleder dig genom siffrornas värld

Vi är specialister på att hjälpa små till medelstora företag att bli lönsamma.
Vi förstår att ekonomi och lönsamhet kan vara en utmaning för dig som företagare, och det är här vi kommer in i bilden. Som rådgivare navigerar och vägleder vi dig genom djungeln av siffror och svåra affärsbeslut. Vi lyssnar, ger råd och delar med oss av våra kunskaper, allt för att ditt företag ska bli en lönsam affär.

Vi arbetar även med redovisning, bokslut, deklaration och revision. Med våra väletablerade samarbeten kan vi även hjälpa till med kompetent skatterådgivning.

Affärsrådgivning

Behöver du någon som hjälper dig att bli mer lönsam? Har du ökat omsättningen men inte lönsamheten?
Med våra affärsrådgivare tittar vi på hur du kan maximera ditt företags potential.
Vi analyserar din ekonomiska situation och ger dig råd om hur du kan förbättra din lönsamhet och effektivitet. Med vår hjälp kan du ta ditt företag till nästa nivå.

Budget och ekonomistyrning

Vill du sova gott om natten? Kommer pengarna räcka till? En budget ger trygghet framåt och uppföljning av uppsatta mål ger möjlighet att justera din verksamhet mot bättre resultat och långsiktig överlevnad. Vi hjälper dig att upprätta resultat- likviditet- & balansbudget, sätta mål & välja KPI:er. Behöver företaget hitta finansiering hjälper vi dig i din bankkontakt, hittar lösningar och tar ditt företagande framåt. 

Redovisning och löneadministration

När det gäller bokföring och löneadministration kan du luta dig tillbaka med vetskapen om att vi tar hand om allt. Vi ser till att dina transaktioner är korrekt bokförda och att dina anställda får sina löner i tid. Du kan fokusera på att driva ditt företag medan vi tar hand om det administrativa.

Vår redovisningstjänst anpassar vi efter dina specifika behov. Vi ser till att dina ekonomiska rapporter är korrekta och uppdaterade. Vi ger dig en klar bild av hur företaget presterar så du kan fatta välgrundade beslut och planera för framtiden.

Årsredovisning, bokslut och deklaration

När det är dags för årsredovisning, bokslut och deklaration kan du lita på att vi har koll på alla regler och föreskrifter. Vi ser till att din redovisning följer gällande lagstiftning och att din årsredovisning och deklaration är korrekt och lämnas in i tid. Vi tar hand om allt det administrativa så att du kan fokusera på att utveckla ditt företag.

Koncernredovisning

För företag med flera enheter eller koncernstrukturer erbjuder vi koncernredovisningstjänster. Vi ser till att din koncernredovisning är korrekt och att du uppfyller alla rapporteringskrav. Med vår hjälp kan du ha full kontroll över din koncernstruktur och kan optimera din ekonomiska styrning.

Revision

Behöver ditt företag revision? När ditt bolag överstiger två av nedanstående gränsvärden kräver aktiebolagslagen att ni väljer en revisor för att bestyrka er årsredovisning.

– Omsättning, 3 miljoner
– Balansomslutning, 1,5 miljoner
– Antal anställda, 3 stycken

Man ska överstiga samma värden två på varandra efterföljande räkenskapsår för att tvingas välja revisor det tredje året. Företag som inte överstiger gränsvärden för revision kan frivilligt välja att ha revisor för bestyrkande av årsredovisning. Revision är en kvalitetsstämpel för er årsredovisning och i samband med revisionen förekommer även revisionsnära rådgivning som kan förbättra era möjligheter.

Privata deklarationer för delägare och enskild näringsverksamhet

Lön, pension eller utdelning? För dig med aktiebolag är det ofta din K10:a som styr. Driver du enskild firma gäller det att vårda sin räntefördelning.
Det här är våra expertområden och vi är alltid uppdaterade med de senaste reglerna och lagkraven. Vi tar gärna hand om detta åt dig och ser till att allt görs på rätt sätt och i rätt tid, så kan du fortsätta fokusera på att driva företaget framåt. 

Starta eller
avveckla bolag

Slutligen tar vi hand om alla dina bolagsärenden. Vi hjälper dig med allt från registrering av företag till ändringar i bolagsordningen och likvidation. Du kan vara säker på att vi har koll på alla juridiska och administrativa aspekter av ditt företag.


Skatterådgivning

Du kanske ska göra en omstrukturering eller ett generationsskifte? Inga problem. Tillsammans med våra väletablerade samarbeten med kompetenta skatterådgivare ser vi till att affären sker på bästa sätt.