Brytpunkt för inkomstskatt 2024

Den årliga uppräkningen av skiktgränsen för statlig inkomstskatt pausas för beskattningsåret 2024 och kommer därmed ligga kvar på samma nivå som 2023.
Det innebär att brytpunkten, alltså den inkomst du kan tjäna utan att betala statlig inkomstskatt går vid 615.300 kr, vilket betyder en månadsinkomst på 51.275 kr (om du inte fyllt 66 år vid inkomstårets ingång, då går istället brytpunkten vid 697.300 kr)

I Sverige betalar alla med en beskattningsbar inkoms så kallad inkomstskatt. Skatten består av två delar: kommunal inkomstskatt och statlig inkomstskatt. 
Kommunal inkomstskatt är den skatt du som privatperson betalar till kommun och landsting. Så länge du har en inkomst som understiger 615.300 kr om året (2024) så betalar du endast denna skatt. Om du däremot tjänar över denna brytpunkt betalar du även en statlig skatt på 20 procent på det som överstiger 615.300 kr.

Läs mer på Skatteverkets hemsida

Fler tips

Du kanske också gillar