Hejdå papperskvitton – snart ändras bokföringslagen

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss med förslag om en uppdaterad bokföringslag där kravet på att spara papperskvitton avskaffas.  Förslaget innebär stora kostnadsbesparingar för företagen som därmed kan spara räkenskapsinformation digitalt i stället för i pappersformat.

Regeringen har aviserat att beslut ska tas i riksdagen i början av mars. Sedan får vi se när lagen träder i kraft.
Skyldigheten att ha en ordnad bokföring ändras inte men när lagen väl trätt i kraft kommer du kunna kassera kvitton som du tagit emot fysiskt men som du via en app eller motsvarande har fört över till ett elektroniskt format.

Läs mer på Regeringskansliets hemsida

Fler tips

Du kanske också gillar