Brytpunkt för inkomstskatt 2024

I Sverige betalar alla med en beskattningsbar inkomst så kallad inkomstskatt. Skatten består av två delar: kommunalskatt och statlig inkomstskatt.